Khiêm hãy chờ mình design nhé

Có dịp mình ra Hà Nội chơi để gặp bạn